Jak wziąć udział w badaniach Etro?

Dziękujemy za zainteresowanie badaniami Etro

Aby umówić się na wizytę przesiewową, która potwierdzi czy pacjent spełnia kryteria kwalifikacji do badania proszę kliknąć na najbliższe miasto na właściwej mapie – odpowiadającej chorobie Crohna lub wrzodziejącemu zapaleniu jelita grubego (Colitis Ulcerosa), a na mapie pojawią się dane kontaktowe do lekarza prowadzącego badanie Etro w tym mieście. Proszę zadzwonić na wskazany numer telefonu. Jeśli lekarz nie będzie w danym momencie odbierał, oddzwoni w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych.

Proszę pamiętać, że ostateczna ocena, czy pacjent spełnia kryteria kwalifikacji do udziału w badaniu, należy do lekarza prowadzącego badanie.

 

Znajdź Ośrodek badawczy prowadzący badania Etro
chorobie Crohna

Znajdź ośrodek badawczy prowadzacy badania Etro we wrzodziejącym zapaleniu jelit


Skontaktuj się z wybranym ośrodkiem

Badania Etro w chorobie Crohna


CAPTCHA Image
Reload Image

Badania Etro we wrzodziejącym zapaleniu jelit


CAPTCHA Image
Reload Image

Administratorem Pani/Pana danych jest Roche Polska sp. z o.o. (02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39 B). Zależnie od celu kontaktu, Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zadane pytanie (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci udzielania odpowiedzi na zadawane pytanie, a w innych przypadkach, podstawą przetwarzania danych to wypełnienie obowiązku prawnego zapewnienia monitorowania i nadzoru nad produktami Roche ciążącego na administratorze tj. art. 6 ust 1 pkt f) i c) rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych). Zależnie od celu kontaktu, dane osobowe będziemy przetwarzać przez czas konieczny do udzielenia odpowiedzi lub wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania albo przez czas niezbędny do wykonania ww. obowiązku, a po tym okresie wyłącznie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom z Grupy Roche i ich przedstawicielom oraz właściwym urzędom i organom lub organizacjom międzynarodowym, w tym mogącym mieć siedzibę w państwie trzecim, nie zapewniającym odpowiedniego poziomu ochrony. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli przetwarzanie Pani/Pana danych będzie konieczne do zapewnienia monitorowania i nadzoru nad produktami Roche, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, gdy są niezbędne. Ma Pani/Pan prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, które nie będą niezbędne do wykonania ww. obowiązku. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych , a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub zażaleń dotyczących sposobu przetwarzania danych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych przesyłając wiadomość na adres: ochrona.danych@roche.com

link do polityki prywatności Grupy Roche: https://www.roche.pl/home/content/privacy-policy-rwd.html

Dowiedz się więcej na temat badań Etro – programie badań klinicznych oceniających stosowanie leku badanego we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego (Colitis Ulcerosa) i chorobie Crohna, sponsorowanych przez firmę F. Hoffmann-La Roche Ltd należącą do Grupy Roche.