Informacje na temat badań klinicznych Etro w nieswoistych zapaleniach jelit

Więcej pytań. Więcej odpowiedzi.

Pracujemy nad opracowaniem nowego leku stosowanego w terapii wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (Colitis Ulcerosa) i choroby Crohna. Badanie kliniczne wymaga zaangażowania wielu różnych osób i zespołów, ale to udział pacjenta ma kluczowe znaczenie dla ostatecznego wyniku badania.

Poniżej znajdują się dodatkowe pytania i odpowiedzi na temat badań Etro.

Czy w badaniach Etro mogą uczestniczyć pacjenci po operacjach jelit?

W badaniach tych nie mogą uczestniczyć pacjenci po rozległym wycięciu okrężnicy oraz po częściowym lub całkowitym wycięciu okrężnicy; pacjenci z ileostomią (operacyjne wyprowadzenie światła jelita cienkiego na powierzchnię brzucha) lub kolostomią (operacyjne wyprowadzenie światła jelita grubego na powierzchnię brzucha); pacjenci przed planowaną operacją z powodu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (Colitis Ulcerosa) lub choroby Crohna. Lekarz prowadzący badanie może udzielić odpowiedzi na bardziej szczegółowe pytania o wymogi, jakie muszą spełnić osoby cierpiące na wrzodziejące zapalenie jelita grubego (Colitis Ulcerosa) lub choroby Crohna o umiarkowanej lub ciężkiej aktywnej postaci choroby.

Czy w badaniu mogą uczestniczyć osoby niepełnoletnie (poniżej 18 roku życia)?

Nie. W badaniu mogą uczestniczyć jedynie osoby w wieku od 18 do 80 lat.

Gdzie znajdują się ośrodki badawcze i czy można uczestniczyć w badaniu, jeśli nie mieszka się w pobliżu ośrodka?

W badaniach mogą uczestniczyć pacjenci spełniający kryteria kwalifikacji do badania bez względu na miejsce zamieszkania. Pacjentom przysługuje również rekompensata poniesionych kosztów (np. transportu w związku z przejazdami z domu do ośrodka badawczego na wizyty związane z badaniem). Zobacz, w których miastach w Polsce prowadzone są badania Etro.

Jak można się dowiedzieć, czy pacjent spełnia kryteria kwalifikacji do badania Etro?

Zobacz jakie podstawowe kryteria powinien spełniać pacjent, aby wstępnie zakwalifikować się do badania. Należy jednak pamiętać, że ostateczna ocena, czy pacjent spełnia kryteria kwalifikacji do udziału w badaniu, zawsze należy do lekarza prowadzącego badanie.

Czy ktoś się dowie o wynikach badań Etro?

Firma Roche, sponsor programu badań klinicznych Etro, zamierza opublikować wszystkie naukowo i klinicznie istotne informacje uzyskane w badaniach po ich zakończeniu. Żadne dane osobowe uczestników badania, takie jak imię i nazwisko, czy dane kontaktowe nie zostaną ujawnione i pozostaną poufne.

Co się stanie jeśli badania zakończą się pomyślnie?

Każde badanie kliniczne przyczynia się do poszerzenia naszej wiedzy na temat chorób i sposób ich leczenia. Jeśli wyniki badań będą pozytywne, sponsor badania, firma F. Hoffmann-La Roche Ltd, przedstawi całość wyników badań klinicznych właściwym urzędom w poszczególnych krajach na świecie z wnioskiem o ocenę i zatwierdzenie leku badanego do stosowania w nieswoistych stanach zapalnych jelit. Nawet, gdy wyniki nie będą pozytywne i nie pozwolą na rejestrację leku, zostaną one przez firmę opublikowane.


Dowiedz się więcej na temat badań Etro – programie badań klinicznych oceniających stosowanie leku badanego we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego (Colitis Ulcerosa) i chorobie Crohna, sponsorowanych przez firmę F. Hoffmann-La Roche Ltd należącą do Grupy Roche.