Informacje na temat badań klinicznych Etro w nieswoistych zapaleniach jelit

Badania kliniczne w nieswoistych chorobach zapalnych jelit

Na całym świecie żyje ponad pięć milionów osób cierpiących na nieswoiste choroby zapalne jelit, w tym na wrzodziejące zapalenie jelita grubego (Colitis Ulcerosa) i chorobę Crohna.

Dane medyczne uzyskane od każdego z pacjentów uczestniczących w badaniu klinicznym pozwolą lepiej zrozumieć chorobę i sposób jej leczenia, a w konsekwencji mogą przyczynić się do poprawy w życiu innych ludzi z tymi schorzeniami.

Dlaczego prowadzone są badania kliniczne Etro?

Badania kliniczne (nazywane również badaniami naukowymi lub medycznymi badaniami naukowymi) stanowią ważną część procesu opracowywania nowych leków. Każdy lek dostępny w sprzedaży był wcześniej testowany w badaniach klinicznych, w których oceniano korzyści i zagrożenia związane z jego stosowaniem. W ocenie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania danego leku swój udział mieli zarówno pacjenci jak i zespoły badawcze.

Firma Roche prowadzi badania klinicznie, żeby sprawdzić czy korzyści ze stosowania leku badanego
– Etrolizumabu, ocenianego w programie badań Etro, są większe niż ewentualne zagrożenia oraz czy lek ten działa lepiej niż placebo lub inny lek dostępny na rynku w tym wskazaniu. Osoby uczestniczące w tych badaniach pomogą nam ustalić, czy nowy lek badany jest na tyle bezpieczny i skuteczny, że powinien być dostępny dla szerszej populacji pacjentów cierpiących na Colitis Ulcerosa (wrzodziejące zapalenie jelita grubego) lub chorobę Crohna.

Firma Roche planuje włączyć do badań co najmniej 3700 pacjentów, w ponad 40 krajach na świecie, aby właściwie ocenić bezpieczeństwo i skuteczność nowej, potencjalnej terapii w tych wskazaniach.


Dowiedz się więcej na temat badań Etro – programie badań klinicznych oceniających stosowanie leku badanego we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego (Colitis Ulcerosa) i chorobie Crohna, sponsorowanych przez firmę F. Hoffmann-La Roche Ltd należącą do Grupy Roche.